Zapamti me

Vizit karte

Izrada vizit karti u standardnim dimenzijama

Izrada vizit karti u standardnim dimenzijama

Letke

Izrada letaka u standardnim dimenzijama

Izrada letaka u standardnim dimenzijama

Klemani katalozi, prospekti...

Klemani katalozi, prospekti, brošure...

Klemani katalozi, prospekti, brošure...

Knjige, katalozi, brošure, novine...

Izrada knjiga, kataloga, brošura, novina...

Izrada knjiga, kataloga, brošura, novina...

Memorandumi

Štampa memoranduma

Štampa memoranduma

Koverte

Štampa svih vrsta koverti

Štampa svih vrsta koverti

Etikete

Etikete na papiru, etixu, samoljepljivom papiru...

Etikete na papiru, etixu, samoljepljivom papiru...

Blokovi...

Blokovi...

Blokovi...

Karte - ulaznice...

Karte - ulaznice, sa numeracijom, perforacijom...

Karte - ulaznice, sa numeracijom, perforacijom...

Reklamni blokovi

Reklamni blokovi. Standardne ili dimenzije po želji...

Reklamni blokovi. Standardne ili dimenzije po želji...

Offset ploče

Izrada Offset ploča svih dimenzija

Izrada Offset ploča svih dimenzija i svih karakteristika prema zahtjevu.

Probni otisak

Probni otisak, kalibrisan prema standardu ISO 12647-2

Probni otisak, kalibrisan prema standardu ISO 12647-2

EXPRESS izrada fotografija

Izrada digitalnih fotografija u super kvaliteti!!!

Izrada digitalnih fotografija u super kvaliteti!!!

RollUp

RollUp banneri različitih dimenzija.

RollUp banneri različitih dimenzija.

Info: 061450218::info@printaj.ba