Uputstvo za tehnike tiska

Uputstvo za tehnike tiska

 

ADOBE INDESIGN

Upute za otvaranje novog dokumenta u Adobe InDesign programu


OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA

    Nakon što pokrenete InDesign:     
- Odaberite File > New > Document

 

POSTAVKE DOKUMENTA

    Kada se otvori novi dokument (New Document) prozor      
- Odaberite Print.
- Upišite ime vašeg dokumenta.
- Uključite ili isključite opciju (FACING PAGES), za (vizitku, plakat, letak s dvije stranice itd...) ostavite opciju isključenu; ako je vaša priprema s nekom vrstom uveza ili letak (katalog, brošura) od 4/8/16/32... stranica, preporučeno je da opciju upalite.
- Odredite širinu i visinu dokumenta (WIDTH & HEIGHT), i orijentaciju dokumenta  (ORIENTATION) koja može biti uspravna (PORTRAIT) ili ležeća (LANDSCAPE).
- Odredite broj kolona (COLUMNS) u dokumentu i razmak među njima (COLUMN GUTTER).
- Možete odrediti i margine (MARGINSna sve četiri strane dokumenta.
- Postavite napust (BLEED) od 3mm na sve četiri strane dokumenta. Napust će se u procesu dorade odrezati.
- Nakon upisivanja svih postavki kliknite na (CREATE).

 

SPREMANJE DOKUMENTA

- Odaberite File > Save As...
- U polju (SAVE AS TYPE) mora biti odabrana opcija InDesign CC 2019 document (verzija s kojom radite).
- U polju (FILE NAME), ako to već niste uradili u prvom koraku, upišite naziv dokumenta na kojem radite. Nakon toga u lijevom dijelu otvorenog prozora odaberite i lokaciju na računalu gdje želite da spasite vaš dokument i kliknite Save.
Dokument je spreman za izradu vaše grafičke pripreme.

 

 

ADOBE ILLUSTRATOR

Upute za otvaranje novog dokumenta u Adobe Illustrator programu


OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA

    Nakon što pokreneteAdobe Illustator:     
- Odaberite File > New

 

POSTAVKE DOKUMENTA

    Kada se otvori novi dokument (New Document) prozor      
- Odaberite Print.
- Upišite ime vašeg dokumenta.
- Odredite širinu i visinu dokumenta (WIDTH & HEIGHT), i orijentaciju dokumenta  (ORIENTATION) koja može biti uspravna (PORTRAIT) ili ležeća (LANDSCAPE).
- Postavite boju (COLOR MODE) na CMYK.
- Postavite rezoluciju (RASTER EFFECTSna High (300 ppi).
- Postavite napust (BLEED) od 3mm na sve četiri strane dokumenta. Napust će se u procesu dorade odrezati.
- Nakon upisivanja svih postavki kliknite na (CREATE).

 

SPREMANJE DOKUMENTA

- Odaberite File > Save As...
- U polju (SAVE AS TYPE) mora biti odabrana opcija Adobe Illustrator.
- U polju (FILE NAME), ako to već niste uradili u prvom koraku, upišite naziv dokumenta na kojem radite. Nakon toga u lijevom dijelu otvorenog prozora odaberite i lokaciju na računalu gdje želite da spasite vaš dokument i kliknite Save.

 

ADOBE PHOTOSHOP

Upute za otvaranje novog dokumenta u Adobe Photoshop programu


OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA

    Nakon što pokrenete Photoshop:     
- Odaberite File > New

 

POSTAVKE DOKUMENTA

    Kada se otvori novi dokument (New Document) prozor      
- Odaberite Print.
- Odredite širinu i visinu dokumenta (WIDTH & HEIGHT), s uključenim napustom (primjer, ako je vaš finalni format 200x300 mm upisat ćete dimenziju 206x306 mm).
- Orijentaciju dokumenta (ORIENTATION) koja može biti uspravna (PORTRAIT) ili ležeća (LANDSCAPE).
- Postavite rezoluciju (RESOLUTIONna 300 pixels/inch.
- Postavite boju (COLOR MODE) na CMYK.
- Nakon upisivanja svih postavki kliknite na (CREATE).

 

SPREMANJE DOKUMENTA

- Odaberite File > Save As...
- Pod (SAVE AS TYPE) odaberite željeni format JPG ili PSD. Poželjno je da odaberete PSD za vrijeme trajanja izrade grafičke pripreme. Nakon što je grafička priprema završena za tiskaru je poželjno da dokument spasite kao JPG bez slojeva (LAYERS) jer su manje mogućnosti da se desi neka promjena u vašem dokumentu.
- U polju (FILE NAME), ako to već niste uradili u prvom koraku, upišite naziv dokumenta na kojem radite. Nakon toga u lijevom dijelu otvorenog prozora odaberite i lokaciju na računalu gdje želite da spasite vaš dokument i kliknite Save.
- Prilikom spašavanja u formatu JPG, kvalitetu (QUALITY) postavite na Maximum. Pod opcije formata (FORMAT OPTIONS) odaberite opciju Baseline (Standard).
- Kliknite na ok.

 

 

COREL DRAW

Upute za otvaranje novog dokumenta u Corel Draw programu


OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA

    Nakon što pokrenete Corel Draw:     
- Odaberite File > New

 

POSTAVKE DOKUMENTA

    Kada se otvori novi pozor dokument (Create a New Document)      
- U polje (NAME) utipkajte ime.
- U izborniku (PRESET) odaberite Custom.
- U polje (NUMBER OF PAGES) utipkajte željeni broj      stranica.
- Postavite boju (PRIMARY COLOR MODE) na CMYK.
- Odredite širinu i visinu dokumenta (WIDTH & HEIGHT), i orijentaciju dokumenta  (ORIENTATION) koja može biti uspravna (PORTRAIT) ili ležeća (LANDSCAPE).
Postavite rezoluciju (RESOLUTIONna 300 pixels/inch.
- Nakon upisivanja svih postavki kliknite na (OK).
    Nakon što se vaš dokument otvori     
- Odaberite Layout > Page size.
- U polju napust (BLEED) utipkajte 3 mm.
- Označite kvačicu pored opcije (SHOW BLEED AREA) i kliknite na (OK).

 

SPREMANJE DOKUMENTA

- Odaberite File > Save As...
- U polju (FILE NAME), ako to već niste uradili u prvom koraku, upišite naziv dokumenta na kojem radite.
- Pod (SAVE AS TYPE) odaberite Corel Draw.
- Ostavite označene kvačice kod opcije za uvezivanje profila za boju (EMBED COLOR PROFILES) i opcije za     uvezivanje fonta (EMBED FONTS).
- U lijevom dijelu otvorenog prozora odaberite lokaciju na računalu gdje želite da spasite vaš dokument i kliknite Save.
Dokument je spreman za izradu vaše grafičke pripreme.
     

 

ADOBE INDESIGN

Upute za izradu PDF datoteke u Adobe InDesign programu


IZRADA/EXPORT PDFX1-a

   Iako se mogu preuzeti i druge datoteke, preferiramo PDF datoteke jer su najpozdaniji format za slanje grafičke pripreme i garantira najbolji rezultat završnog proizvoda. Nakon što nam dostavite ispravno kreiran PDF, daljni proces izrade može početi.

- Kliknite na File menu i odaberite Export
- Otvorit će se Export prozor, u polje File name: upišite naziv dokumenta, u polje Save as type: odaberite opciju Adobe PDF (Print) i kliknite Save.

U Export Adobe PDF prozoru, odaberite Press Quality kao Adobe PDF Preset.

 

U (GENERAL) izborniku postavite:
- Standard na PDFX-1a:2001;
- Compatibility na Acrobat 4 (PDF 1.3);
- Pages označite All;
- Spreads ostavite isključeno.

U (COMPRESSION) izborniku postavite:
- Pod Color images odaberite Bicubic Downsampling i ukucajte Pixels/Inch na 450 for images above 600
- Compression postavite kao Automatic (JPEG)
- Image Quality postavite na Maximum.
- Pod Grayscale images postaviti na Bicubic Downsampling i ukucajte Pixels/Inch na 450 for images above 600
- Compression postavite kao Automatic (JPEG)
- Image Quality postavite na Maximum.
- Pod Monochrome images odaberite Bicubic Downsampling i ukucajte Pixels/Inch to 1200 for images above 1800
- Compression postavite na CCITT Group 4
- Označite polje Compress Text and Line Art
- Označite polje Crop Image Data to Frames.

(MARKS AND BLEEDS) izborniku postavite:
- Uključiti opciju Crop Marks (oznake za rezanje)
- Uključiti opciju Page Information
- Postaviti Weight: na 0.25 pt
- Postaviti Offset na 3 mm
- Uključiti opciju Use Document Bleed Settings

U (OUTPUT), izborniku postavite:
- Pod Color Conversion odaberite Convert To Destination (Perserve Numbers)
- Pod Destination odaberite COATED FOGRA 39 ili neki od color profila koje možete preuzeti s naše stranice
- Pod Transparency Flattener odaberite (High Resolution)

U (ADVANCED), izborniku postavite:
- Pod Fonts utipkajte vrijednost 100% da se uveže samo dio fonta koji je korišten u dokumentu, ako želite ostaviti mogućnost da možete kasnije edititirati dio teksta. Postavku stavite na 0% tako da se čitav font uveže u pdf.

Nakon što ste ukucali sve vrijednosti i postavke koje su navedene u uputstvu iznad možete kliknuti na Save Preset u donjem lijevom rubu prozora. Nakon što se otvori Save Preset prozor, utipkajte ime (na primjer PRINTAJBA PDF) i kliknite OK.Nakon toga ubuduće ove postavke za izradu/export PDF datoteka će se nalaziti u Adobe PDF Presets meniju i dovoljno je da kod izrade novog PDF-a kliknete na te postavke umjesto da ih prelazite svaki put.

Kliknite Export za spremanje trenutnog dokumenta kao PDF.

 

ADOBE ILLUSTRATOR

Upute za izradu PDF datoteke u Adobe Illustator programu


IZRADA/EXPORT PDFX1-a

   Iako se mogu preuzeti i druge datoteke, preferiramo PDF datoteke jer su najpozdaniji format za slanje grafičke pripreme i garantira najbolji rezultat završnog proizvoda. Nakon što nam dostavite ispravno kreiran PDF, daljni proces izrade može početi.

- Kliknite na File menu i odaberite Save as...
- Otvorit će se Save as prozor, u polje File name: upišite naziv dokumenta, u polje Save as type: odaberite opciju Adobe PDF.
- Odaberite ALL za sve stranice (Artboards) ili Range i naznačite koje stranice želite spasiti u PDF, nakon toga kliknite Save.

U Save Adobe PDF prozoru, odaberite Press Quality kao Adobe PDF Preset.
Nakon toga podesite: 
- Standard na PDFX-1a:2001;
- Compatibility na Acrobat 4 (PDF 1.3).

U (GENERAL) izborniku postavite: 
- Ako pravite PDF isključivo za print možete ugasiti sve opcije.

U (COMPRESSION) izborniku postavite: 
- Pod Color images odaberite Bicubic Downsampling i ukucajte Pixels/Inch na 450 for  images above 600
- Compression postavite kao Automatic (JPEG)
- Image Quality postavite na Maximum.

- Pod Grayscale images postaviti na Bicubic Downsampling i ukucajte Pixels/Inch na 450 for images above 600
- Compression postavite kao Automatic (JPEG)
- Image Quality postavite na Maximum.

- Pod Monochrome images odaberite Bicubic Downsampling i ukucajte Pixels/Inch to 1200 for images above 1800
- Compression postavite na CCITT Group 4
- Označite polje Compress Text and Line Art

U (MARKS AND BLEEDS) izborniku postavite:
- Uključiti opciju Trim Marks (oznake za rezanje)
- Uključiti opciju Page Information
- Postaviti Weight: na 0.25 pt
- Postaviti Offset na 3 mm
- Uključiti opciju Use Document Bleed Settings

U (OUTPUT), izborniku postavite:
- Pod Color Conversion odaberite Convert To Destination (Perserve Numbers)
- Pod Destination odaberite COATED FOGRA 39 ili neki od color profila koje možete preuzeti s naše stranice

U (ADVANCED), izborniku postavite:
- Pod Fonts utipkajte vrijednost 100% da se uveže samo dio fonta koji je korišten u dokumentu, ako želite ostaviti mogućnost da možete kasnije edititirati dio teksta.
Postavku stavite na 0% tako da se čitav font uveže u pdf.

Nakon što ste ukucali sve vrijednosti i postavke koje su navedene u uputstvu iznad možete kliknuti na Save Preset u gornjem desnom rubu prozora. Nakon što se otvori Save Preset prozor, utipkajte ime (na primjer PRINTAJBA PDF) i kliknite OK.Nakon toga ubuduće ove postavke za izradu/export PDF datoteka će se nalaziti u Adobe PDF Presets meniju i dovoljno je da kod izrade novog PDF-a kliknete na te postavke umjesto da ih prelazite svaki put.

Kliknite Export za spremanje trenutnog dokumenta kao PDF.

 

ADOBE PHOTOSHOP

Upute za izradu PDF datoteke u Adobe Photoshop programu


IZRADA/EXPORT PDFX1-a

   Iako se mogu preuzeti i druge datoteke, preferiramo PDF datoteke jer su najpozdaniji format za slanje grafičke pripreme i garantira najbolji rezultat završnog proizvoda. Nakon što nam dostavite ispravno kreiran PDF, daljni proces izrade može početi.

- Kliknite na File menu i odaberite Save As...
- Otvorit će se Save As prozor, u u polju Save as type: odaberite opciju Photoshop PDF.
- Kliknite  na Save.

U Save Adobe PDF prozoru, odaberite Press Quality kao Adobe PDF Preset.
Nakon toga podesite:
- Standard na PDFX-1a:2001;
- Compatibility na Acrobat 4 (PDF 1.3).

(COMPRESSION) izborniku postavite:
- Odaberite Do Not Downsample.
- Compression postavite kao (JPEG).
- Image Quality postavite na Maximum.

(OUTPUT), izborniku postavite:
- Pod Color Conversion odaberite Convert To Destination (Perserve Numbers)
- Pod Destination odaberite COATED FOGRA 39 ili neki od color profila koje možete preuzeti s naše stranice

Nakon što ste ukucali sve vrijednosti i postavke koje su navedene u uputstvu iznad možete kliknuti na Save Preset u donjem lijevom rubu prozora. Nakon što se otvori Save Preset prozor, utipkajte ime (na primjer PRINTAJBA PDF) i kliknite OK.Nakon toga ubuduće ove postavke za izradu/export PDF datoteka će se nalaziti u Adobe PDF Presets meniju i dovoljno je da kod izrade novog PDF-a kliknete na te postavke umjesto da ih prelazite svaki put.

Kliknite Export za spremanje trenutnog dokumenta kao PDF.

 

 

COREL DRAW

Upute za izradu PDF datoteke u Corel Draw programu


IZRADA/EXPORT PDFX1-a

   Iako se mogu preuzeti i druge datoteke, preferiramo PDF datoteke jer su najpozdaniji format za slanje grafičke pripreme i garantira najbolji rezultat završnog proizvoda. Nakon što nam dostavite ispravno kreiran PDF, daljni proces izrade može početi.

- Kliknite na File menu i odaberite Publish to PDF
- Otvorit će se Publish to PDF prozor, u polje File name: upišite naziv dokumenta, u polje Save as type: odaberite opciju PDF

- Pod PDF preset odaberite Prepress
- Nakon toga kliknite na Settings
Nakon što se otvori PDF Settings prozor:

 


U (GENERAL), izborniku:
- Odaberite Curent document za ispis svih stranica u pdf ili Curent page i naznačite stranice koje želite ispisati u pdf.
- U polju (COMPATIBILITY) odaberite PDF/X-1a:2001

U (COLOR), izborniku:
- Pod output color odaberite CMYK.
- Označite opciju Preserve document overprints.
- Označite opciju Always overprint black.

 

U (DOCUMENTS), izborniku postavite:
- Potvrdite da je označena opcija Binary.

(OBJECT) izborniku:
- Kompresiju (COMPRESION) postavite na JPEG ili pod JPEG Quality povucite slider na maximum, to jest 255. (Ako nakon izrade pdf-a primjetite neke nepoželjne efekte, možete probati ZIP kompresiju, napomena PDF će vjerovatno biti dosta veći, zavisno od vaše pripreme).
- Downsampling za Color postavite na 450
- Downsampling za Grayscale postavite na 450
- Downsampling za Monochrome postavite na 1200
- Označite opciju Compress text and line art
- Označite opciju Export all text as curves

Napomena: preporučljivo je označiti opciju Render complex files as bitmaps ako imate takvih elemenata.

U izborniku (PREPRESS):
- Označiti opciju Bleed Limit i ukucati 3 mm.
- Označiti opciju Crop marks.
- Označiti opciju File information.

Kliknite OK. Nakon toga će se zatvoriti prozor PDF Settings i kliknite na Save za spremanje trenutnog dokumenta kao PDF.